“Üç-beş patriottan ne çıkar” İslamcılığı!

Anadolu’nun NATO güçleri tarafından baştanbaşa işgal edildiği bir dönemde cılız tepkiler dışında İslami camiadan ses çıkmaması kahredici bir durum değil midir? Malatya’daki NATO radarından sonra İzmir’deki kara karargâhı ile derinleşen, […]

İslamcılığın Toplumsal Muhalefette İmtihanı

İslamcılığın toplumsal muhalefette imtihanı konusunu tek bir yazıda ve birkaç bağlam içinde tartışmak gerekiyorsa; o zaman önce “İslamcılık” deyince neyi tartıştığımızı açığa kavuşturmak, sonra Ortadoğu genelinde ya da ümmet coğrafyasından […]

Türkiye’de İslamcılık (4)

İslamcılık ve Muhafazakârlık İlişkisi: Osmanlı ve cumhuriyetin Batıcı aydınları İslam’ı geri kalmamızın nedeni olarak görmüş ve mahkûm etmişlerdi. Onlar, Avrupa’nın modernleşme modelini pozitivist bir mantıkla evrensel bir durum olarak görüyor […]

Türkiye’de İslamcılık (3)

Türkiye’de İslamcılığın muhafazakârlık ve liberalizmle ilişkisi çok partili hayata geçilmesiyle başlar. Cumhuriyet tarihinde Kemalizm’e karşı muhalefet etmenin yolu çoğunlukla liberalizm olmuştur. Tek parti döneminde kurulan iki muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet […]

Türkiye’de İslamcılık (2)

Cumhuriyet Dönemi: Cumhuriyet dönemi İslamcılık açısından da bir dönüm noktası teşkil eder. Önce Meşrutiyetin ilanı ardından da Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle Osmanlı’yı yıkılmaktan kurtarmaya dönük bir siyasi düşünce olarak II. Abdülhamit […]