Kırın yoksulları kentte de yoksul

Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gazanfer Kaya’nın, kırsaldan kente göçün nedenleri ve sonuçlarını Adıyaman örneği üzerinden ele aldığı alan araştırması Kentleşmenin Toplumsal Boyutları (Adıyaman Örneği) kitap […]

Betonlaşan Şehirler, Betonlaşan İlişkiler

Şehir, içine doğduğumuz, yaşadığımız ve sosyal ilişkiler kurup, insani ve doğal çevreler edindiğimiz bir mekân olmanın ötesine geçti. Yerel ve ulusal yöneticilerin zihniyeti, her şeyi ranta çevirme mantığıyla çalışmaya başladığı […]

Lütfi Bergen’den yeni kitap: Kent-İslam ve Kapitalizm

Lütfi Bergen, Kenti Durduran Şehir kitabında tartışmaya açtığı konuların devamı niteliğindeki yazılarını “Kent-İslam ve Kapitalizm & Şehre Yürüyelim BATI Yıkılacak” kitabında okurlarıyla paylaştı. Kitabın önsözü ise şöyle: “İslam Şehri” kavramı […]

Kent politikaları insanları köleleştiriyor

Lütfi Bergen, EĞİTİM İLKE-SEN İstanbul İl Temsilciliğinde “Kent-Şehir-Kapitalizm” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşması boyunca şehirleşme-kentleşmeyi kapitalizm, İslam ve Anadolu ekseninde tartışan Lütfi Bergen, çarşı ile pazarın daimi bir çatışma halinde […]