Cihatçı din algısı ve günümüz koşulları

Kur’an; insanlık zulümden adalete, fakirlikten refaha, savaştan barışa, kölelikten özgürlüğe evirilsin diye bir adalet ve barış savunucusunun dilinden yeryüzüne dökülmüş, yeryüzünün vicdanında makes bulmuştu… Hz Peygamber’in inşa etmeye çalıştığı adalet […]

1 Mayıs’ta da direndik; şahid ol ya Rab!

Emeğin ve dayanışmanın günlerinden 1 Mayıs, insanlığın sürüklendiği krize karşı farklı itirazların, farklı arayışların dile getirildiği bir tarih olarak ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Dünya sisteminin sosyo-ekonomik politikalarının insanlığa […]

İslami muhalefet düzenle nasıl bütünleşti?

TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği) haftalık seminerlerinde bu hafta Ufuk Aktaşlı, Cihan Tuğal’ın “Pasif Devrim – İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi” kitabını tartıştı. Konuşmasına, kitabın teorik temellerinden […]

“Dönüm Noktasında Bağımsız İslami Muhalefet” Paneli

Türkiye’de İslami bir muhalefetin eksikliği son yıllarda etkisini yakından hissettiriyor. İslami camia çalışma alanını tamamen eğitim ve yardım faaliyetlerine kaydırırken, siyasal mücadele boşluğunu AK Parti dolduruyor. Siyasal iktidarı denetleyecek bağımsız […]