İran’ın bölgesel ihtirasları

Yemen’e yönelik olarak Suudilerin öncülüğünde düzenlenen hava saldırıları ile birlikte malum çevrelerin “İran’ın bölgesel hesapları”, “bölgeyi domine etmesi” v.s. üzerinden yaptıkları tahliller, özü itibariyle müdahaleyi haklı çıkarmaya dönük. Bu durum […]

Cemaatler Savaşından Halkın Siyasetine

Tanzimatla birlikte ortaya çıkan “devletin dönüşümü” meselesinde iktidar yeniden biçimlenirken eskilerin yerini yenileri alsa da esasen “aktörler”in rolünün değişmediğini söyleyebiliriz. Bu dönüşme iradesi; geleneksel düzenin bozulmasıyla ortaya çıkan “buhran”ın yol […]

Bir devam filmi; laikler, dindarlar…

Avrupa’daki sıkışmışlığını, Afrika’daki eski sömürgeleri üzerinden ve “Arap Baharı” ile beraber Ortadoğu’da yeniden bir “oyun kurucu” olarak aşmaya çalışan Hollande Fransası’nın başının daha da ağrıyacağını tahmin etmek güç değil. Paris’te, […]

“Yeni Türkiye” inşa edilirken; “Yeni” bir yol ayrımı…

Erdoğan’la girdikleri tek taraflı, kesin bir itaate dayalı ilişkilerine güvenen camia “Yeni Türkiye” mottosuyla yapılan pazarlama kampanyasından çok ümitli ve heyecanlıydılar. Bu yenilenen Türkiye’de “reis”in yakın çevresi olarak “gönüllü kulluk”larının […]

Stratejik gaflet

Önceki yazılarımızda da defalarca belirttiğimiz üzere AKP’nin Ortadoğu siyasetinin bağımsız değişkeni “Kürdistan” meselesidir Bu sadece AKP için değil önceki hükümetler için de böyle olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunda; “yeni bir devlet”le, yeni […]

“Pasif Devrim”den “Düzenin Yabancılaşması”na AKP

İdris Küçükömer altmışların sonunda yayınladığı “Düzenin Yabancılaşması” isimli eserinde, Türkiye’nin “batılılaşma” serüveni içinde İttihat terakki- CHP geleneğinin bir toplumsal sınıfa dayanmadığını ancak toplumu “temsil” etme iddiasında bulunduğunu ve bu yüzden […]

Irak, Kürdistan ve bizim çocuklar

1991’de Irak’a ABD tarafından yapılan ilk işgal esnasında, dönemin başbakanı T. Özal bu durumu kamuoyuna “bir koyup üç alınacak” bir fırsat olarak sunmuştu. Bu yıllar Soğuk Savaş sonrası iki kutuplu […]

Bir “Gezi” düşmanlığı yazısı

Gezi olayları üzerine yapılan/yapılası değerlendirmelerin iki boyutu olduğunu düşünüyorum. İlki toplumsal bir dinamik olarak, iktidar/otorite figürü karşısında bir şehirli/gençlik isyanı şeklinde ortaya çıkan Gezi’nin beslendiği dinamikler ve süreçler üzerine… İkincisi […]

Demokratik İslam Kongresi ve Öcalan’ın “Teopolitik”i

Geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır’da düzenlenen “Demokratik İslam Kongresi ne ilişkin ne hükümetin muvazzaf aydınları cephesinden ne de İslami camiadan (Azadi İnisiyatifi’nin isme dönük eleştirisi ve Ali Bulaç ile Sıdkı Zilan’ın […]

Seçim sona erdi, Kriz devam ediyor

“Sandık” fetişizmi, 50’lerden itibaren muhafazakar camiaca kabul görmüş, dolayısıyla siyasetin yerine ikame edilmiştir. 28 şubat sürecinde de hatırlanacağı üzere devletin her türlü aşağılayıcı tutumuna karşı muhafazakar camiada “provokasyona gelmeyelim, itaat […]