24 Ocak Kararlarıyla Sosyal Devletten Vazgeçildi

24 Ocak, Türkiye’nin neoliberal dönüşümünün başlangıç tarihidir. Sosyal devlet anlayışından tamamen vazgeçildiği, bütün işleyişin serbest piyasanın insafına terk edildiği önemli bir dönemeçtir. 24 Ocak kararlarının daha sıkı bir şekilde uygulanabilmesi için yapılan 12 Eylül darbesinin toplumsal ve siyasal yaşam üzerindeki travmatik etkisi bugün de derinden hissediliyor. Küresel ve yerel sermayenin yağmasına açılan ülkedeki muhalefetin susturulmasını […]

Başka bir yer

“Kapitalizmin Batı’daki büyük kaleleri, 1990’lardan sonra sosyalizmin yıkılışını kutlarken, tarihin sonunun da böylece geldiğini ilan etti. ‘Kötülük Kol Gezerken’de bu anlayışı da irdeliyor Tony Judt. Dünyanın liberal kapitalizme kaldığına inanıldı. Gelgelelim, bu tablonun üstünden yirmi yıl geçti ve kendi küresel krizinden yeniden doğduğu düşünülen kapitalizm, en azından temellerinin sağlamlığından kendisi de kuşku duymaya başladı. Sosyalizm […]

AKP’yi anlamak için ANAP’ı hatırlamak…

AKP’nin “askeri vesayetten kurtulmak ve demokratikleşmek” iddiasıyla inşa ettiği meşruiyet zemini İslami camiada bu alıntılama düzeyinin ötesinde pek tartışılmadı. Oysa bu iddiayı son otuz yılın dünya tarihindeki dönüşümleri göz önüne almadan değerlendirebilmek mümkün değil. 80’lerle birlikte başlayan ve “tarihin sonu” iddiasıyla beraber zaferini ilan eden Neoliberalizmin manipüle ettiği süreçleri tahlil etmeden, salt ulusal ölçek üzerinden […]

Eğitimde model değil sistem sorunu var

Özgür Yazarlar Birliği, “Zorunlu Eğitim ve Sistem Sorunu” başlıklı bir panel düzenleyerek Milli Eğitim Sistemi’ndeki temel sorunları ve model arayışlarını tartıştı. Özgür Yazarlar Birliği’nin Sakarya’daki ikinci etkinliği, güncel eğitim tartışmalarının kuramsal arka planıyla ilgili oldu. Zorunlu Eğitim ve Sistem sorunu başlıklı panelde Bayram Yılmaz, eğitimin zorunluluğu konusunu tartışmaya açarken, ikinci konuşmacı Rüstem Budak Türkiye’deki mesleki […]

Kürt Meselesi Hangi Virajda?

Kapitalizm istediği zaman, konjonktürel olarak ne uygunsa kendi amaçları için o seçeneği kullanmada oldukça mahirdir. Pinochet, bugün lanetli bir diktatör olarak anılıyor herkesin dilinde ama çılgın neoliberal politikaların uygulayıcısı olarak kapitalistler tarafından uzun yıllar desteklendi. Pinochet’nin bir benzeri olarak Kenan Evren de 12 Eylül darbesiyle neoliberal politikaların yılmaz ve öncü uygulayıcısı oldu. Batılıların “bizim çocuklar […]

Neoliberal Dönemde İslamcılık tartışmaları başladı

“Neoliberal Dönemde İslâmcılık” tartışmaları Özgür Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü Ahmet Örs’ün yaptığı panelle başladı. ÖYB’nin paneline  konuşmacı olarak Abdurrahman Arslan, Ümit Aktaş ve Ufuk Aktaşlı katıldı. Yoğun katılımın olduğu programın açılışını yapan Ahmet Örs, bu buluşmanın neoliberal dönemde İslâmcılık üzerine yapacakları tartışmaların ilki olduğunu belirtti ve diğer şehirlerde de başka konuşmacılarla bu tartışmayı devam […]

Küresel marka olarak ‘kültürel İslam’

Arap Baharı üç ülkede belli bir mecraya doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Tunus, Libya ve Mısır seçim sürecine girerek ‘postdiktatörlük dönemi’ni şekillendirecek adımlar atıyor. Suriye, Yemen de ise belirsizlik devam ederken gittikçe daha çok kan akmaya başladı. ‘Apolitik devrimler’ olarak nitelendirdiğim süreç siyasal modellerini ortaya koymaya başladıkça bu tanımlama daha da anlamlı hale geldiğini düşünüyorum… Bu […]

İnşaat Ya Resulullah

Genel yayın yönetmenliğini Ömer Laçiner’in yaptığı Birikim dergisinin Ekim sayısında “İnşaat ya Resulullah” başlığıyla Türkiye’de son yıllarda hızlı bir şekilde gelişen ve dönüşen inşaat sektörü ele alınıyor. İki gökdelen arasına tıpkı iki minare arasına asılan mahya biçiminde “İnşaat ya Resulullah” yazıyor, derginin kapak resminde. Dosya bağlamında ilk yazı Tanıl Bora’nın “Türk Muhafazakarlığı ve İnşaat Şehveti – […]

Statüko değişmiyor, görüntü değişiyor!

İLKAV’ın düzenlediği “Ortadoğu’da Halk Ayaklanmaları, Ülke ve Bölge Müslümanlarının Tutumu” konulu panel, Pazar günü Anakara Kocatepe Kültür Merkezi Konferans salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Radyo denge programcılarından Alper Tuna’nın yaptığı panel programı Emrullah Ayan’ın, Kur’an’ı Kerim okumayı müteakip, konunun önemine ve güncelliğine dikkat çeken ve konuşmacıların cevaplayacakları soruları hatırlatan açış konuşmasıyla başladı. Gazeteci Adem […]

Resmi İdeoloji Öldü, Yaşasın Yeni Resmi İdeoloji!

Türkiye’de aşamalı olarak uygulanan politikaların sonuçları birer birer netleşmeye başladı. Küresel kapitalist düzenin gerekleri artık yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle devletin yeni politikalarını belirleyecek, yeni Türkiye nizamatını şekillendirecek. Büyük Ortadoğu Projesinin en temel ayaklarından biri de eğitim sistemleri ile ilgili olanı idi. Özelikle Ortadoğu ülkelerinin eğitim müfredatlarını hedefe alan proje İslami hareketlerin filizlenebileceği zemini yok etmek […]