İslami İradenin Oluşumu: Tehditler ve İmkânlar

İslamcı siyaset 28 Şubat terbiyesinden sonra toparlanamadı. Her geçen gün daha bir savrulup daha da kötü bir seviyeye düştü. Ülkedeki İslami yenileşme ve siyasal bilincin oluşum süreci aslında çok mühim aşamalar kat eden bir yolculuğa sahipti ancak 12 Eylülün bir devamı olarak gerçekleşen 28 Şubat darbesi İslamcı siyasetinin kendini şekillendirme iradesine operasyon yaptı. 28 Şubatın […]

Koşulsuz İtaatten Samimiyet Siyasetine

Memleketin İslamcı cenahı, içine hapsolduğu kısır savunu ve saldırı pozisyonlarının ötesinde yapılması gerekenler üzerinde sakin bir kafayla düşünerek pratiğe ilişkin artık yeni kararlar almalı ve bunları uygulamalı. İktidarın kuşatması İslami çevreleri çürütüp bitiriyor. Kısmen bunun farkına varanlar ara yollar keşfetmeye çalışıyorlar. Bir kıvranma halidir yaşanan… Bizim bu kıvranma haline rıza göstermemiz mümkün değildir. İslami argümanları, […]

İslamcıların devrimci önderlik yapacak bir siyasi parti örgütlenmesine ihtiyacı var

Özgür Yazarlar Birliği’nin düzenlediği “Neden ve Sonuçları ile İslam Düşünce ve Siyasetindeki Kriz’’ başlıklı tartışma dizisinin üçüncüsü Ahmet Örs’ün konuşmacı olduğu programla Tokat’ta yapıldı. “Kriz nedir? Nasıl bir kriz durumuyla karşı karşıyayız?” soruları ile sözlerine başlayan Örs, daha sonra şöyle devam etti: ‘’Bu konu son derece önemli, İslam dünyasının tarihi gelişimi, yürüyüşü bakımından toplumlarımızı ileri […]

Cihatçı din algısı ve günümüz koşulları

Kur’an; insanlık zulümden adalete, fakirlikten refaha, savaştan barışa, kölelikten özgürlüğe evirilsin diye bir adalet ve barış savunucusunun dilinden yeryüzüne dökülmüş, yeryüzünün vicdanında makes bulmuştu… Hz Peygamber’in inşa etmeye çalıştığı adalet ve barış dilinin alfabesi Kur’an’dı. Kur’an, 23 yıllık bir süreçte bu dilin çerçevesini belirlemiş, Resulullah da uygulamaya koymuştu. Öncelik, bireyin zihninin buna hazır hale getirilmesi, […]

1 Mayıs’ta da direndik; şahid ol ya Rab!

Emeğin ve dayanışmanın günlerinden 1 Mayıs, insanlığın sürüklendiği krize karşı farklı itirazların, farklı arayışların dile getirildiği bir tarih olarak ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Dünya sisteminin sosyo-ekonomik politikalarının insanlığa verdiği zararlar ve yerkürede yarattığı tahribat, 1 Mayıs’ta yoğun bir şekilde gündemleşiyor. Bugünü tüm dünya halkları için anlamlı kılan öz ise kapitalist ifsada, tahribata ve […]

Namazınız Size Neyi Emrediyor? – 1 Mayıs Şahitliği

Boğaziçi Mekteb’den Ömer Carullah Sevim, 1 Mayıs’ta Fatih’te gerçekleştirilirken, polis müdahalesi ve gözaltılar ile sonuçlanan yürüyüşü, izlenim ve değerlendirmeleriyle birlikte yazmış. Bazı pasajları alıntıladığımız yazının tamamını Boğaziçi Mekteb’in sitesinden okuyabilirsiniz.  Tokad ve Eğitim İlke Sen’in çağrısına kulak veriyor ve 1 Mayıs sabahı Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami önünde buluşuyoruz. Pankartlar paylaştırılıyor, marşlar ve sloganlar kararlaştırılıyor. * * […]

Bütün Müslümanların Dikkatine

Ey Müslümanlar! Bu gün; hak, hukuk, adalet ve eşitlikten yana tavır almaz; haksızlıklara, hukuksuzluklara, keyfiliklere karşı sesini çıkarmaz, tepkinizi ortaya koymazsanız yarın sizin için çok geç olabilir, ancak iş işten geçmiş olacaktır… Çünkü o adaleti bugün için çok anlamlı, gerekli, faydalı olarak telakki etmeyebilirsiniz ve adalet, sizin için hayati bir önem taşımayabilir. Ancak gelecek zaman […]

Müslümanlar İçin Muhasebe Gezi’si

Gezi Parkı sürecinden Müslümanlar olarak mağlubiyetle çıktık. 28 Şubatla başlayan terbiye süreci Gezi Parkı ayaklanmasıyla zirveye ulaşmış ve İslami çevrelerin önemli bir kısmı kesin ve çok daha kuvvetli bir şekilde 6. Filo günlerine dönerek egemen sistemin, dolayısıyla da onun ittifaklarının safında yer tutmuştur. Tevhidi uyanış süreci diye tabir olunan uzun sayfa da böylece kapanmış oldu. […]

TOKAD’dan tabiatın ve şehirlerin talanına protesto!

TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği), Gezi Parkı eylem süreciyle ilgili olarak Tokat Yeraltı çarşısı üzerinde bir eylem düzenledi. Eylemde basın açıklamasını TOKAD yönetiminden Ahmet Örs okudu. Gezi parkının bir sembol olduğunu söyleyen Örs, ülkeyi uzun yıllardır etkileyen neoliberal politikaların son on yıllık AKP iktidarı döneminde derinleştiğini, toplumsal adaletsizliklerin ve yoksullukları artırdığını kendilerinin […]

TOKAD’ta Kapitalizme Karşı İslami Muhalefet Konuşuldu

Yazar Yusuf Ekinci, TOKAD Niksar Temsilciliği ile Tokat’taki Dernek Merkezinde “Kapitalizme Karşı İslami Muhalefet” başlıklı iki seminer verdi. Yusuf Ekinci, konuşmalarında genel olarak şu tespitlerde bulundu: – 28 Şubat buldozer gibi geçti İslamcılığın üzerinden. 28 Şubat İslami eserleri evlerden kaldırdı. Kişisel gelişim kitapları İslami eserlerin yerini adı. Afgan mücahitlerin fotoğraflarının yerini Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı […]