Hoşbuldun mu ya Şehr-i Ramazan?

Günler günleri kovaladı, aylar ayları… Bir mübarek Ramazan daha başladı. Hakiki mahyalar kalmadı ama ledli, ampüllü ışıklarla “Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan” yazıları, cami minarelerinin arasını süsledi. Ramazan’ın hoş geldiği, esenliği ve mübarekliğiyle günlerimize oruç ve Kur’an iklimini getirdiği doğrudur; lakin geldiği yerleri, bizleri, halimizi ahvalimizi hoş bulmuş mudur; işte orası şüpheli. Ramazan kendi ruhunu […]

Yaşar Düzenli: Gücün kutsallaşması insanın kaybolmasıdır

Özgür Yazarlar Birliği’nin “Neden ve Sonuçlarıyla İslam Düşünce ve Siyasetindeki Kriz” başlıklı tartışma dizisinin beşincisinde Yaşar Düzenli konuştu. “Kriz olup olmadığına ötekine bakarak değil, kendi dinamiklerimize, kendi hedeflerimize bakarak karar vermeliyiz.” diye konuşmasına başlayan Yaşar Düzenli, “Bugün Hac’da imamın arkasında namaz kılan bazı Müslümanların oradan ayrıldıklarında namazlarını iade ediyorlarsa burada ciddi bir krizden bahsedilmelidir. Mezhep […]

Abdurrahman Aslan: Müslümanları alt üst eden bir zemindeyiz

Özgür Yazarlar Birliği’nin “Neden ve Sonuçlarıyla İslam Düşünce ve Siyasetindeki Kriz” başlıklı tartışma dizisinin dördüncüsünde Abdurrahman Arslan konuştu. İslam’ın otoriteyi inananlarla bölüştürdüğünü söyleyen Arslan,  “Devlete her seyimizi teslim edemeyiz. Mesela çocuğun ve eğitimin devlet tekeline alınması pagan bir gelenektir.” diye konuştu. “Bizi alt üst eden bir zemindeyiz.” belirlemesinde bulunan Abdurrahman Arslan, nasıl iyi bir kul […]

Sorunları konuşamamak İslam dünyasının temel meselesi

Krizi en derin yaşayan toplumlar, İslam toplumlarıdır Özgür Yazarlar Birliği’nin “Neden ve Sonuçlarıyla İslam Düşünce ve Siyasetindeki Kriz” başlıklı tartışma dizisinin ilk konuşmacısı Ümit Aktaş idi. “Peygamberimizin kılıçla savaşmak zorunda kalması trajik bir durumdur. Ama insanın yaşamı bir trajedidir.” diyen Ümit Aktaş kriz sürecini tarihi seyri üzerinden değerlendirirken özgürce konuşup tartışmanın önemine vurgu yaptı. İslam […]

Bir çıkmaza kapanmak

Müslümanlar, İslamî anlam ve amaçları kavramsal ve kurumsal anlamda somutlaştırmaksızın, İslamî varoluştan söz ede­mez, İslamî anlamda kendilerini gerçekleştiremezler. Neoliberal diktatörlüğün izni ve himayesi altında bir İslami dünya kuramayız. İnsanlığa ve tarihe bir bütünlük içerisinde bakarak, analitik bir perspektife sahip olarak dünyada neler olup bitti­ğini anlamaya ve çözümlemeye çalışmalıyız. Tarihi geriye doğru ilerletmek mümkün olamaz. Müslümanlar […]

‘Anlama’nın ve ‘anlam’ın önündeki engel: Edilgen Dindarlık

YÜKSEL ŞENGÜL – İslam, insanlığın adil ve ahlaki bir takım kurallarla yönetilmesini esas alarak yeryüzünün tanzim edilmesini ister. Bunun sağlanması için de vahye yönelip yaratıcının isteklerine kulak verilmesini ve bu şekilde yeryüzünü ıslah edicilerin elleriyle tanrısal bir inşa sürecine girişilmesini öğütler. Nitekim sosyal hayatta yaşanan sorunlara da ilahi kaynaktan çözümler sunmak, İslami anlayışın bir amacıdır. […]

Felah-ı Dareyn’e davet

FIRAT TOPRAK / Son din olarak gönderilen İslam’ın tüm zamanları ve mekânları kuşatacak bir muhtevaya sahip olduğu açıktır. Ey insanlar! Şeklindeki nidanın kapsayıcılığı hitabın her bir insan teki için geçerli olduğunu, her bir insana değer verildiğini ve her insanın vahy-i ilahiye muhatap kabul edildiğini ifade etmektedir. Davetin seslenme, nida etme, çağırma kök anlamları terim anlamıyla […]

İslam Düşüncesi Üzerine

İslam düşüncesi üzerine düşünme ve konuşma evvelemirde İslam, düşünce ve İslam düşüncesinden anlaşılanı gündeme getirir. Farklı yaklaşımlar ve tarifler olmakla beraber İslam’ın son ilahi din, Düşünceninde insan, hayat, olaylar ve kâinat üzerinde bir zihni etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle İslam Düşüncesini İslami perspektiften kalkışla insan, hayat, kâinat ve olaylar üzerine odaklanmış zihni etkinlik olarak anlayabiliriz. […]