TOKAD’dan HES’e Karşı Direnen Köylülere Destek

EĞİTİM İLKE-SEN, TOKAD ve ÖYB, Tokat Yeraltı Çarşısı üzerinde Zile Çekerek Irmağı ve Niksar Çanakçı Deresi üzerinde yapılmak istenen HES’lerle ilgili bir basın açıklaması yaptı ve HES’e karşı direnişe geçen hemşerilerine destek verdi. Eylemde topluluk adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Özeke, kapitalist saldırganlığın insanlığı her taraftan kuşattığını söyleyerek “Bir yandan şehirlerimiz, bir yandan da Anadolu’nun suyu, toprağı, deresi yaylası […]

Betonlaşan Şehirler, Betonlaşan İlişkiler

Şehir, içine doğduğumuz, yaşadığımız ve sosyal ilişkiler kurup, insani ve doğal çevreler edindiğimiz bir mekân olmanın ötesine geçti. Yerel ve ulusal yöneticilerin zihniyeti, her şeyi ranta çevirme mantığıyla çalışmaya başladığı günden beri; şehirler de yaşanabilir mekânlar olmaktan çıkmaya başladı. Her şeyin metalaştırılarak, ticari bir mala dönüştürüldüğü bu neoliberalleşme döneminde, şehir de artık insansız bir toprak […]

Danıştay hızlandırılmış HES yağmasına ‘dur’ dedi

Danıştay 6. Dairesi, Elazığ Peri Suyu üzerinde yapılacak Pembelik Barajı’ndaki bazı acele kamulaştırmalar aleyhine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi Karar uyarınca EPDK’nın dava sonuçlanıncaya kadar acele kamulaştırma yapması engellenmiş oldu. Danıştay, kararda Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma yetkisini başka bir kuruma devretmesini de uygun bulmadı. Esas olarak savaş sırasında kullanılmak üzere 1939’da Bakanlar Kurulu’na verilen […]

Çevre gününde çevre yağması

Türkiye 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çevre yağmasının önünü açacak yasal düzenlemeyle karşılıyor. Koruma altındaki doğal sitleri ve milli parkları işletmeye açacak olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı’nın 14 maddesi TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilmişti. Kalan maddelerinin bugün görüşülmesi beklenen tasarı yasalaşırsa koruma altındaki tüm alanlar şirketlerin hizmetine açılmış olacak, doğal sit kararları […]

TOKAD’dan nükleer santral karşıtı eylem

TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği), Tokat’ta Yer Altı Çarşısı üzerinde düzenlediği bir eylemle nükleer santral yapımını protesto etti. Eylem başlangıcında konuşan TOKAD yönetim kurulundan Ahmet Örs, dünyanın kapitalistler eliyle büyük yıkım ve felaketlerle karşı karşıya bırakıldığını, sınırsız yağma ve talan doğrultusunda ilerleyen neoliberal politikaların ve tüketim tapıcılığının bir sonucu olarak nükleer […]

Mahkeme doğayı Çevre Bakanlığı’ndan korudu

Rize İdare Mahkemesi, Camili (Maçahel) Vadisi üzerine yapılması planlanan HES projesi için, verilen “Çevre Etki Değerlendirmesi (CED) gerekli değildir” kararının yürütmesini hukuka aykırılık teşkil ettiği ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle durdurdu. Kararda, Bakanlığın ver Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün, bölgenin önemini kavramakta ve vurgulamakta ‘yetersiz’ kaldığı vurgulandı. UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı […]

Doğayı rant görmeyin!

Doğanın talan edilmesine kapı aralayacak gibi düzenlenen Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’na dönük protestolar sürüyor. TBMM’nin önünde toplanan 200’e yakın yerel ve ulusal ölçekteki oluşum, tasarının çekilmesini istediler. Grup adına basın açıklaması yapan yöresel kıyafetli ev kadını Pervin Çoban Savran, Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu tasarıyla ’Anadolu’nun ölüm fermanını imzalandığını’ savunarak, “Anadolu insanı bu […]

Bu kanun doğayı talan eder

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nda yapılacak olan değişiklikler, doğayı koruma çabalarının “yatırım” adı altında sürdürülen “talan” anlayışına terk edilmesine yasal zemin hazırlıyor. Bürokratik egemenlik anlayışı, bu kanun değişikliğinde de etkisini gösteriyor ve Çevre ve Orman Bakanlığı, yeni değişiklikle her durumda tek başına “son sözü” söyleyebilecek bir konuma getiriliyor. Yasanın bu haliyle Hükümet’in elini […]

DOĞANIN İFSADI KUŞLARI ÖLDÜRÜYOR

İnsanoğlu’nun doğayı ifsad eden üretim ve tüketim biçimleri, tüm canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Doğal kaynakların aşırı ve dengesiz tüketilmesi, enerji kaynaklarının israfı ve çevre kirliliğine karşı alınmayan önlemler, son yıllarda yüksek teknolojinin hayatımıza daha çok girmeye başlamasıyla birlikte doğanın hızla ölümüne sebep oluyor. Bunun sonuçları son olarak toplu kuş ölümlerinde görünmeye başladı. ABD, İtalya, İsviçre […]

AKP ve Çevre Bilinci

AKP’li siyasetçilerin çevre bilinçlerinin olmadığını tekrar tekrar görüyoruz… Hidroelektrik santralleri projesi (HES), masum gibi görünse de kuruldukları her bölgede çevreyi tahrip edecekler, meseleyi yakından takip edenler bilir… Ama bu zararlar görmezden geliniyor, AKP hükümeti tarafından… Geliştirdikleri mazeretlerle süreci yürütüyorlar… *** AKP’nin ülke genelinde çevreyle ilgili nasıl bir tutum sergilediğini Sakarya’ya bakarak anlayabiliriz… Sakarya’da AKP’li siyasetçilerin […]