Seçim öncesi toplumsal dinamiklere kısa bir bakış (2)

Bugün siyaset yapan herkesin dikkate alması gereken ikinci dinamik; toplumsal alanda görünür hale gelen ve kamuoyunda daha çok “anti- kapitalist” vurgusuyla tanınan, İslam’ın “Halkçı” yorumlarıdır. İslami cemaatlerin, cumhuriyet döneminde siyaset ile kurdukları ilişkinin, AKP tecrübesi ile birlikte miadını doldurması kaçınılmaz olarak yeni bir “İslamcılık” tartışmasını zorunlu kılıyor. Bu yazıda mezkûr tartışmayı açmamız mümkün değil, ancak […]

Seçim öncesi toplumsal dinamiklere kısa bir bakış

Seçimlere az bir süre kalmışken, partiler de seçim beyannamelerini yayınladılar. İktidar partisinin gerek beyannamesinin gerekse ortaya koyduğu performansın heyecandan ve inandırıcılıktan ve dahası -çözüm süreci kısmını matbaaya giderken düşürecek(!) kadar da – ciddiyetten uzak olduğu söylenebilir. Aslında “devlet” mekanizmasını büyük oranda ele geçiren iktidarın, yeni bir şey söylemekten ziyade mevcut oylarını korumayı yeterli gördüğü de ortada. […]

Tarih, “Ermeni Soykırımı”na karar verebilir mi?

1915 yılında İttihat ve Terakki iktidarı tarafından alınan; Ermeni uyruklu Osmanlı vatandaşlarının, bulundukları yerlerden alınarak Suriye’ye sürülmesine ilişkin “tehcir” kararının 100. yılı, devlet tarafından milli seferberliğine dönüştürüldü.  “Türk’e olan düşmanlıkları dolayısıyla bir uluslararası komplo peşinde olan Ermeniler”e karşı tüm vatandaşların “gayret-i diniyye” ile bu seferberlikte nefer olmaları bekleniyor. İktidarın “stratejik” dehası, Ermenilerin “soykırım günü” ilan […]

İran’ın bölgesel ihtirasları

Yemen’e yönelik olarak Suudilerin öncülüğünde düzenlenen hava saldırıları ile birlikte malum çevrelerin “İran’ın bölgesel hesapları”, “bölgeyi domine etmesi” v.s. üzerinden yaptıkları tahliller, özü itibariyle müdahaleyi haklı çıkarmaya dönük. Bu durum tabii ki şaşırtıcı değil, hemen her konuda papağan gibi T.C devletinin resmi tezlerini tekrar eden, İran-Hizbullah ve Şiilere dönük nefret propagandası yapan bu “Nato İslamcıları”nın, […]

Saray STK’lığı

Devlet bir toplumda yer alan en örgütlü ve güçlü siyasi yapı olarak tanımlanabilir. Fakat hiçbir toplumda tek bir örgütlü güç mevcut değildir. Bütün toplumlarda aileden, aşirete, cemaatten, mahalleye kadar farklı nitelik ve niceliklerde teşkilatlanmış olan birden çok örgütlü yapı kendisine yer bulur. Eşyanın doğası gereği, bu yapılardan kayda değer bir güçte olanlar devlet otoritesini sınırlandırma […]

Kabataş hadisesi ve Muaviye’nin dişi devesi

Gezi Parkı eylemleri esnasında gündeme gelen ve insanı dehşete düşüren “Kabataş’ta taciz” iddiaları ülke gündeminden düşmedi. Konunun son ateşlenmesi bir televizyon programında iddianın ilk dillendiricilerinden Halime Kökçe’ye “yargılanacaksınız!” denmesinin ardından başladı. TV programında gerçekleşen tartışmanın ardından AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen 13 farklı yazar tarafından aynı başlıkla bir yazı kaleme alındı. Mağdur olduğu iddia edilen kadının […]

Bir İkna Odası Olarak 28 Şubat

28 şubat 1997, Müslüman mahallesinin siyasal tarihi açısından kırılma anlarından biri, özellikle de İslamcılık için. O tarihte gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar, “postmodern darbe” anılan bir sürecin başlangıç anı olarak kabul ediliyor; başka bir açıdan baktığımızda ise, ‘28 şubat’ dediğimizde, bitiş düdüğünün çalındığı bir günden bahsettiğimiz söylenebilir. 28 şubat’ın neyi bitirdiği ve 28 şubat’ta […]

Cemaatler Savaşından Halkın Siyasetine

Tanzimatla birlikte ortaya çıkan “devletin dönüşümü” meselesinde iktidar yeniden biçimlenirken eskilerin yerini yenileri alsa da esasen “aktörler”in rolünün değişmediğini söyleyebiliriz. Bu dönüşme iradesi; geleneksel düzenin bozulmasıyla ortaya çıkan “buhran”ın yol açtığı iktidar boşluğunu “bürokrasi”nin doldurmaya başlamasıyla şekillendi. Tanzimatın sivil paşaları ile başlayıp İttihatçıların asker paşalarıyla devam eden bu süreç, yine Osmanlının asker paşalarının eliyle Cumhuriyete […]

Bir devam filmi; laikler, dindarlar…

Avrupa’daki sıkışmışlığını, Afrika’daki eski sömürgeleri üzerinden ve “Arap Baharı” ile beraber Ortadoğu’da yeniden bir “oyun kurucu” olarak aşmaya çalışan Hollande Fransası’nın başının daha da ağrıyacağını tahmin etmek güç değil. Paris’te, Fransız karikatüristlere dönük saldırı sonucu Avrupa kamuoyundaki yabancı/İslam fobisi derinleşmiş oldu. Bunun 11 Eylül’den farkı “şok” edici olmasından ziyade mevcut bir tartışmanın üzerinde/devamında “korkulanın başa […]

Koşulsuz İtaatten Samimiyet Siyasetine

Memleketin İslamcı cenahı, içine hapsolduğu kısır savunu ve saldırı pozisyonlarının ötesinde yapılması gerekenler üzerinde sakin bir kafayla düşünerek pratiğe ilişkin artık yeni kararlar almalı ve bunları uygulamalı. İktidarın kuşatması İslami çevreleri çürütüp bitiriyor. Kısmen bunun farkına varanlar ara yollar keşfetmeye çalışıyorlar. Bir kıvranma halidir yaşanan… Bizim bu kıvranma haline rıza göstermemiz mümkün değildir. İslami argümanları, […]