Güvenliğimiz ve Özgürlüğümüz Birlikte Paketleniyor!

Şu sıralar ülkede bir “meclis” olduğunu hatırladık. Uzun dönemdir, siyasal iktidarın tek belirleyici olduğu bir düzende giderek işlevsizleşmeye başlayan Meclis’i hatırlatan ise asli vazifesini yapması değil de, kavgaya sahne olmasıydı. Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen yasal değişikliklerin yarattığı gerilim, sonunda Meclis kürsüsünde şiddete dönüştü. Lakin oradaki şiddet, bundan sonra toplumsal olaylarda başımıza gelebileceklerin ancak […]

Kanun Değil Hukuk Devleti

Yeni bir güvenlik paketi daha kapıda… Hak, adalet ve özgürlükler konusunda pakete karşı ciddi eleştiriler var. Eleştirilerin haksız olduğu da söylenemez. Şayet yasa tasarısı Meclis’ten geçer, Anayasa Mahkemesi’nden de bu şekliyle geri dönmezse, önümüzdeki dönemin oldukça gerilimli geçeceği söylenebilir. Her ne kadar iktidar medyası her şeyi dış mihraklarla izah etmeyi alışkanlık haline getirse de, aslında […]

Sahada İslamcılık Yok Ama İslamcılık Tartışmaları Sürüyor

Tasfiye Dergisi’nin bloğunda son dönemdeki İslamcılık tartışmalarıyla ilgili iki yazı yayınlayan Ahmet Örs, süregiden tartışmalara ilişkin “Ezilenlere, yoksullara, sömürülen coğrafyalara, işgal ve sürgün kaderi olanlara umut olacak, başka bir dünyayı işaretleyecek sözler bunca tartışmanın arasından sıyrılıp kendini gösteremiyor.” eleştirisini getirdi Aşağıda, Ahmet Örs’ün farklı tarihlerde yayınladığı son iki eleştirisini paylaşıyoruz: Süregiden İslamcılık tartışmaları ne anlama […]

Kobani Kuşatmasıyla Biriken Öfke

Kobani’nin İŞİD saldırısına maruz kalması ile Kürt sokağı bir daha hareketlendi. Bunu garip karşılayacak birçok siyasi analist var karşımızda. Coğrafyanın sürekliliğini ve kültürel bütünlüğünü işlerine geldiğinde öne çıkartan bu analistler, yanıbaşlarında razı olmadıkları bir siyasal temsiliyet belirince, sınır ötesinin burasıyla ilişkisizliğini öne çıkaran bir argümantasyona yönelebiliyorlar. Bu gariplik bir kenarda dursun. Kobani niçin Kürt Sokağını […]

Cihatçı din algısı ve günümüz koşulları

Kur’an; insanlık zulümden adalete, fakirlikten refaha, savaştan barışa, kölelikten özgürlüğe evirilsin diye bir adalet ve barış savunucusunun dilinden yeryüzüne dökülmüş, yeryüzünün vicdanında makes bulmuştu… Hz Peygamber’in inşa etmeye çalıştığı adalet ve barış dilinin alfabesi Kur’an’dı. Kur’an, 23 yıllık bir süreçte bu dilin çerçevesini belirlemiş, Resulullah da uygulamaya koymuştu. Öncelik, bireyin zihninin buna hazır hale getirilmesi, […]

Irak bu hale nasıl geldi?

Irak, Müslüman Blokun çökertilmesi ve yeni devletlerin sınırlarının çizilmesi sonucu oluşturulan elli yapay devletten biridir. Nihai sınırları, Musul Vilayeti olarak adlandırılan parçalanmışKürdistan’ın güney topraklarının eklenmesiyle belirlendi. Sömürge devleti haline getirildiği 1919’dan beri Irak hiçbir dönem istikrarlı bir ülke olmadı. Zaten bütün sömürgeler gibi istikrarlı olmaması kuruluş amacında mündemiçti. 2003’te yeni bir düzene tabi tutulmak üzere […]

Durmak zorundayız, bu yola devam edemeyiz

İslamcılar olarak bir hasar tespit raporu çıkarmamız gerek. Nasıl bir Türkiye vaat edildi, şimdi elde ne var? Mevcut tabloya sağlıklı eleştiriler getirilmesi gerekiyor. Bu tartışmaları kapalı kapılar ardında yapamayız. Herkesin huzurunda, her mecrada açık bir şekilde konuşmalıyız. Çünkü dindarların neden olduğu sorunlar, artık sadece onları değil, tüm ülkeyi derinden etkiliyor. Bu eleştirileri başkalarından önce bizlerin […]

“Ne zaman savaşıp ne zaman savaşamayacağını bilen kazanır”

Kendi kendimize yalan söylemek, kendimizi kandırmak düşeceğimiz belki de en ciddi hata. Dalga geri çekiliyor. Geçen sene bu zamanlarda sokakta olan milyonlardan (dile kolay, resmi makamlar dahi dört küsür milyon insandan bahsediyordu) eser yok bugün. Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından bir daha büyük kalabalıkların toplandığı eylemler gerçekleşmedi, gerçekleşemedi. Hepimiz gördük; 1 Mayıs geçen senekinden de cılızdı. […]

Tekasür Sorunu ve Soma Faciası

Tarih boyunca insanlığın yaşayageldiği en önemli sorunlardan biri de “tekasûr sorunu”dur. Yüce Rabbimizin Kur’an’da Tekasûr Sûresi’nde ifade buyurup dikkat çektiği bu sorun, bugünün dünyasında zirve yapmış bir halde yaşanmaktadır. Tekasûr, yani çoğaltma yarışına girmek ve çoklukla övünmek… Rabbimizin dikkatimizi çekip bizleri sakındırdığı bu tutum, Kur’an’da kıssaları anlatılan kadim toplumların da, Firavun ve Nemrud düzenlerinin de, […]

Betonlaşan Şehirler, Betonlaşan İlişkiler

Şehir, içine doğduğumuz, yaşadığımız ve sosyal ilişkiler kurup, insani ve doğal çevreler edindiğimiz bir mekân olmanın ötesine geçti. Yerel ve ulusal yöneticilerin zihniyeti, her şeyi ranta çevirme mantığıyla çalışmaya başladığı günden beri; şehirler de yaşanabilir mekânlar olmaktan çıkmaya başladı. Her şeyin metalaştırılarak, ticari bir mala dönüştürüldüğü bu neoliberalleşme döneminde, şehir de artık insansız bir toprak […]