İslam Düşüncesi Üzerine

İslam düşüncesi üzerine düşünme ve konuşma evvelemirde İslam, düşünce ve İslam düşüncesinden anlaşılanı gündeme getirir. Farklı yaklaşımlar ve tarifler olmakla beraber İslam’ın son ilahi din, Düşünceninde insan, hayat, olaylar ve kâinat üzerinde bir zihni etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle İslam Düşüncesini İslami perspektiften kalkışla insan, hayat, kâinat ve olaylar üzerine odaklanmış zihni etkinlik olarak anlayabiliriz. […]

“Dünya Başbakan Görsün” bizler de önümüzü…

“Davos olayı” kitle ile yönetici arasındaki ilişkinin mahiyetine ilişkin bir tartışmayı zorunlu kılıyor.Bu tartışma iki farklı düzlemde yürütülebilir. ilki ülkedeki yöneten-egemen‘in kim olduğu ,diğeri ise bu egemenlik karşısında kitlenin durumudur. İlk başlığı tartışmak türkiye’nin yakın geçmişi tartışmak gibi oylumlu bir mesai gerektirir. Ancak kabaca bir ülkenin temel üç siyaset alanını yani ekonomisini ,güvenlik algısını ve […]

Dünden bugüne başörtüsü mücadelesi

FIRAT TOPRAK / Yakın geçmişimizin en yakıcı, en kapsamlı sorunlarından birisi hiç şüphesiz başörtüsü sorunudur. Türk modernleşme projesinin, Kemalist devrimlerin, rejim kavgalarının hâsılı inanç temelli çatışmaların kilitlendiği kavram olarak başörtüsünü görmek abartı sayılmaz. Gerçekten de son dönem siyasi gerilimlerinin hatırı sayılır bir bölümünün başörtüsü üzerinden yürütüldüğü ehlince teslim edilen bir hakikattir Buradan hareketle Başörtü mücadelesinin […]

Kalbim yatışsın diye soruyorum!

YÜKSEL ŞENGÜL/Bir zamanlar İbrahim : “Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” demişti. Allah: “İnanmadın mı ki?” buyurdu. İbrahim: “İnandım, fakat kalbim iyice mutmain olsun diye istiyorum.” dedi.(Bakara; 260)Benim de kalbim yatışsın diye soruyorum ey Rabbim! Biz, iman ettiğini söyleyenlerin, yeryüzündeki bu vahşeti izlemek dışında yapacağı hiçbir şey yok mu? Gönül nehrimizi beslemek üzere akan […]

Kurtarıcı X

Allah, insanlık tarihini başlattığı günden bugüne dek, hem yeryüzünün adil bir şekilde tanzim edilmesi için hem de -özellikle- yalnızca ibadet edilmeye layık olan ve de bir olan yaratıcıya yönelmesi için her topluma peygamber gönderdi. Ne zaman ki toplum yaratıcısını unutup O’na ortaklar koştu, işte o zaman toplumlar haksız, zorba ve sadece güçlünün hükümranlık sürdüğü, zayıfların […]

CHP’nin şark siyaseti açılımları ve şürekası

KADRİCAN MENDİ / Türkiye’de siyaset, ulus devlet bir model olarak seçildiğinden beri “vatandaş” adı verilen aktör adı üzerinden tartışılır. Ancak geleneksel toplumsal yapı devletle birey arasında birtakım ara mekanizmalar ürettiği için “vatandaş” asla gerçek bir aktör olamamıştır. Cumhuriyet’in “teba’dan vatandaş’a, ümmet’ten ulus’a” hedefi, devletle direkt irtibat kura(bile)n birey ya da tersinden söylersek, devletin bireye direkt […]

Batı ve Özgürlük Anlayışı

YÜKSEL ŞENGÜL / Özgürlük, her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Kavramlaşma süreci geçiren her terim gibi, özgürlük de ideolojik ve felsefik bakış açılarının kendilerine ait kalıplarının tasvirine uğramaktan kurtulamamıştır. Bu anlamda her farklı düşünce, özgürlüğe farklı anlamlar katmış ve bu anlamlarla özgürlük farklı anlam kalıplarına sığdırılmıştır. […]

Romantik İslamcılıktan Reel İslamcılığa (1)

KADRİCAN MENDİ Toplumsal yapımız siyasetten daha hızlı değişiyor,küresel kapitalizme eklemlenen ulusal sömürü çarkı geniş kitleleri sefaletle terbiye ederken düzenin silahlı koruyucuları halkı ve siyaseti tekrar ve tekrar üretilen “kemalizm” fetişizmine kulluğa mahkum ediyor. Devletleşmiş ifsadın karşısında ise bireysellikten bireyciliğe doğru evrilen, liderlik ve örgütlülükten yoksun yan yana duran ama beraber olamayan binbir parçaya bölünmüş hak […]

Obama, fareli köyün kavalcısı mı?

ALPASLAN ARSLAN / Tarih boyunca düşmanların en kolay kazanç elde ettikleri yöntem düşmanı kendisiyle vurmak olmuştur. Kızılderiliyi kızılderiliyle, siyahı siyahla, Müslümanı Müslümanla, köleyi köleyle vurmuşlardır. Ellerini sıcak sudan soğuk suya değdirmeden,sadece tuzaklar hazırlayarak, tezgah kurarak, planları devreye sokarak işlerini yürütebilmişlerdir.Amerika’nın son oyunu da bunlardan birisidir. İsminin Hüseyin Burak tarafı Müslüman, Obama tarafı Kenya kökenli, siyah […]