İslam Düşüncesi Üzerine

İslam düşüncesi üzerine düşünme ve konuşma evvelemirde İslam, düşünce ve İslam düşüncesinden anlaşılanı gündeme getirir. Farklı yaklaşımlar ve tarifler olmakla beraber İslam’ın son ilahi din, Düşünceninde insan, hayat, olaylar ve […]

“Dünya Başbakan Görsün” bizler de önümüzü…

“Davos olayı” kitle ile yönetici arasındaki ilişkinin mahiyetine ilişkin bir tartışmayı zorunlu kılıyor.Bu tartışma iki farklı düzlemde yürütülebilir. ilki ülkedeki yöneten-egemen‘in kim olduğu ,diğeri ise bu egemenlik karşısında kitlenin durumudur. […]

Dünden bugüne başörtüsü mücadelesi

FIRAT TOPRAK / Yakın geçmişimizin en yakıcı, en kapsamlı sorunlarından birisi hiç şüphesiz başörtüsü sorunudur. Türk modernleşme projesinin, Kemalist devrimlerin, rejim kavgalarının hâsılı inanç temelli çatışmaların kilitlendiği kavram olarak başörtüsünü […]

Kalbim yatışsın diye soruyorum!

YÜKSEL ŞENGÜL/Bir zamanlar İbrahim : “Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” demişti. Allah: “İnanmadın mı ki?” buyurdu. İbrahim: “İnandım, fakat kalbim iyice mutmain olsun diye istiyorum.” dedi.(Bakara; 260)Benim de […]

Kurtarıcı X

Allah, insanlık tarihini başlattığı günden bugüne dek, hem yeryüzünün adil bir şekilde tanzim edilmesi için hem de -özellikle- yalnızca ibadet edilmeye layık olan ve de bir olan yaratıcıya yönelmesi için […]

CHP’nin şark siyaseti açılımları ve şürekası

KADRİCAN MENDİ / Türkiye’de siyaset, ulus devlet bir model olarak seçildiğinden beri “vatandaş” adı verilen aktör adı üzerinden tartışılır. Ancak geleneksel toplumsal yapı devletle birey arasında birtakım ara mekanizmalar ürettiği […]

Batı ve Özgürlük Anlayışı

YÜKSEL ŞENGÜL / Özgürlük, her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Kavramlaşma süreci geçiren her terim gibi, özgürlük de ideolojik ve felsefik […]

Romantik İslamcılıktan Reel İslamcılığa (1)

KADRİCAN MENDİ Toplumsal yapımız siyasetten daha hızlı değişiyor,küresel kapitalizme eklemlenen ulusal sömürü çarkı geniş kitleleri sefaletle terbiye ederken düzenin silahlı koruyucuları halkı ve siyaseti tekrar ve tekrar üretilen “kemalizm” fetişizmine […]

Obama, fareli köyün kavalcısı mı?

ALPASLAN ARSLAN / Tarih boyunca düşmanların en kolay kazanç elde ettikleri yöntem düşmanı kendisiyle vurmak olmuştur. Kızılderiliyi kızılderiliyle, siyahı siyahla, Müslümanı Müslümanla, köleyi köleyle vurmuşlardır. Ellerini sıcak sudan soğuk suya […]