Azadi Hareketi’nden “Brakujî haramdır!” uyarısı

2014_1008_azadi-hareketi

Azadi Hareketi, Kobani’de yaşanan krizin PKK ve Mustazaflar Cemiyeti arasında başka bir çatışmaya evrilmesi karşısında “Brakujî fitnedir, haramdır… Başta siyasi parti ve hareketler olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, dini cemaat ve kanaat önderleri acilen yükseltilmek istenen ateşi söndürmeye dönük vazifelerini yerine getirmelidirler.” çağrısında bulundu. 

Azadi Hareketi tarafından kamuoyuna “Acil” denilerek yapılan çağrının tam metni şöyle:

AZADİ’DEN KÜRDİSTAN KAMUOYUNA
***
Kürdistan Kamuoyuna

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’u Teâlâ Kur’an Vahyinde İsrailoğullarından; “birbirlerinin kanını dökmeyeceğine, birbirlerini yurtlarından sürmeyeceğine dair kesin söz aldığını” (Bakara, 84) beyan ederek mazlum ve mazlum olduğu için mücadelesinde haklı olan milletlere, kendi aralarındaki münasebetlerinin nasıl olması gerektiğini bildirmiştir.

Kürdistan’ın güneyi ve batısına dönük IŞİD saldırıları konusunda yekvücut olan milletimiz, maalesef, Allah’u Teâlâ’nın bu eşsiz belirlemesini Kürdistan’ın kuzeyinde kendi aralarındaki ilişki biçimi olarak kuramama tehlikesiyle karşı karşıya getirilmiş bulunmaktadır.

Dün itibarıyla yaşanan ve bizleri derin bir endişe ve üzüntüye sevkeden gelişmeler Kürdistan’ın kuzeyini de ateşe atmak anlamına gelmektedir. Bütün Kürdistanlılara düşen ağır mesuliyet, harlandırılan bu ateşe odun değil su taşımaktır. Birbirimizin kanını dökmek ve birbirimizi yurdumuzdan sürmek hak, adalet ve hürriyet aşıklarının değil ancak düşmanlarının işi olabilir.

Kürdistan ateşe atılmış veya atılmak istenmiştir; öyleyse ateşe odun taşıyan her söylem ve eylem Kürdistan tarihine ihaneti; su taşıyan her söylem ve eylem ise emniyeti tarihe not düşmüş olacaktır. Kürdistanlı bütün taraflar dini, milli ve vicdani olarak bundan mesuldür ve bu mesuliyetten kaçınmaları mümkün değildir.

Teorik olarak hiçbir Kürt bir başka Kürd’ün ortadan kaldırılması gereken düşmanı olamaz. Teoriyi pratiğe yansıtma görevi de Kürdistan’daki tüm sosyal ve siyasal aktörlerin omuzlarındadır. Başta siyasi parti ve hareketler olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, dini cemaat ve kanaat önderleri acilen yükseltilmek istenen ateşi söndürmeye dönük vazifelerini yerine getirmelidirler.

Allah’u Teâlâ başkalarından doğan zulmü lanetlediği gibi, bir milletin kendi kendine zulmetmesini de yasaklamış ve lanetlemiştir.

Kürdistanlı siyasi partileri, siyasi hareketleri ve STK’ları ivedilikle bir araya gelerek Kurdistan halkını kaygılandıran bu üzücü duruma müdahale etmeleri ve sorumluların bulunması konusunda işbirliği yapmaları yönünde çağrıda bulunuyor ve halkımızın tüm kesimlerini oynanmak istenen bu çirkin provokasyonu bozmaya davet ediyoruz.

Her ne sebeple olursa olsun Kurdistan’ın evlatlarının birbirini katletmesi Brakujî’dir.

Brakujî fitnedir!

Brakujî suçtur!

Brakujî haramdır!

Yaşasın Kurdistan halkının kardeşliği!

Saygılarımızla

Hak Adalet ve Hürriyet için Kurdistan İslami Hareketi / AZADİ

 

Bir cevap yazın