“Reis kaybedeceği seçime girmez!” mi?

KADRİCAN MENDİ- Seçim günü yaklaştıkça iktidar mahfillerinden “fısıltı gazetesi” ile sistemli bir şekilde yayılan birkaç “laf”tan biri de bu… “Seçimin HSYK’dan bitirileceği”, ”hackerların ayarlandığı” ve benzeri şehir efsaneleri ile varmak istediği somut bir hedefi var iktidarın. İktidar, bu tarz söylentileri yayarak; muhalefetin beklenmedik çıkışı ve Reis’in sergilediği düşük profil(!) karşısında kafası iyice karışan AKP seçmenine […]

Yaklaşıyor yaklaşmakta olan…

“Yaklaşıyor yaklaşmakta olan…”* İçine girdiğimiz “seçim sarmalı” 24 haziran’la devam ediyor. Toplumsal dönüşümün devlet tarafından kıskaç içine alındığı yaklaşık 40 senelik bir sürecin sonuna gelmiş durumdayız Görünen o ki 24 haziran, önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bir toplumsal değişim dalgasının dinamiklerini daha önce görülmemiş şekilde açığa çıkaracak . Devlet zirvesinde bir iktidar değişimine gebe olan seçim, […]

Öncesi ve sonrasıyla 15 Temmuz’un sosyo-politik analizi

KADRİCAN MENDİ – 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan yeni durum siyasi tarihimizin en önemli kırılma noktalarından birine işaret ediyor. Ancak etrafında dönen onca tartışmaya rağmen,  mesele polisiye bir vak’a, cihanşümul bir komplo, bir dini sapkınlık, ya da bir meczubun akıllara durgunluk veren maceraları düzeyinde yaklaşılması bir açmaz. Aslında devlet dâhil herkesin ve özellikle […]

Darbe karşıtlığı ne zaman emperyalizm karşıtlığı anlamına gelir?

KADRİCAN MENDİ – Hem o akşam kendi yaşadığımız tecrübede, hem de bizzat yaşayanların aktardıklarından anlıyoruz ki; 15 Temmuz gecesi darbeye karşı çıkanlar ya da o anda dışarda olup tankların üstüne yürüyenlerin ortak paydaları, tepkilerinin kendiliğinden ve spontane oluşu… Ancak bu  kendiliğinden tepkinin hemen arkasından, daha ilk saatlerden itibaren başta polis olmak üzere emniyet güçleri tarafından […]

AKP’NİN PiRÜS ZAFERİ*

  1 kasım seçimlerinde Akp iktidarının, yitirdiği toplumsal meşruiyetini normal şartlar altında kazanabilme imkanı kalmadığından, muhafazakar kitle üzerinde; bizzat ismini dahi kendisinin koyduğu bir “kaos” provasıyla, başarılı bir algı yönetimi  yürüttüğü ve ikna edemediği kitleyi korkutarak etrafına toplamayı başardığı, ilave bir yorum gerektirmeyecek kadar ortada. Bunu yaparken hareket noktası, Kürt Siyaseti karşısında statükonun düştüğü  açmazla, […]

AKP’yi Kim Kurtaracak?

Seçim öncesi,  önümüzdeki süreçte siyaseti belirleyecek üç temel toplumsal dinamik üzerinde bir tartışma açmayı amaçlamış, bu dinamikleri doğru kavrayamadan siyasetin doğru okunamayacağı iddia etmiştik. Hatırlanacağı üzere bu üç dinamik; “Gezi hareketi” ile görünür hale gelen kentli-orta sınıf gerçeği, AKP’nin “Devletçi İslam”ı karşısında “Halkçı” bir İslami söylemin belirginleşmesi, İslami ilkelerin taşıyıcısı olabilecek yeni toplumsal yapıların ortaya […]

Seçim öncesi toplumsal dinamiklere kısa bir bakış (3)

Kendini yeniden üretebilme gücünü tamamen yitirmiş olan mevcut siyaset için gözardı edilemez üçüncü dinamik ise “sınıfsız çelişkisiz türdeş bir türk  ulusu” sanrısının içinden doğan ve “kemalist ulus”u dikine kesen farklı toplumsal kimliklerin siyasallaşmasıdır. 20.yy.ın inşaa edilmiş onlarca “Hayali cemaat”inden biri olan “Türk Ulusu” , “ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türk Devleti”ni taşıyabilme kapasitesini  […]

Seçim öncesi toplumsal dinamiklere kısa bir bakış (2)

Bugün siyaset yapan herkesin dikkate alması gereken ikinci dinamik; toplumsal alanda görünür hale gelen ve kamuoyunda daha çok “anti- kapitalist” vurgusuyla tanınan, İslam’ın “Halkçı” yorumlarıdır. İslami cemaatlerin, cumhuriyet döneminde siyaset ile kurdukları ilişkinin, AKP tecrübesi ile birlikte miadını doldurması kaçınılmaz olarak yeni bir “İslamcılık” tartışmasını zorunlu kılıyor. Bu yazıda mezkûr tartışmayı açmamız mümkün değil, ancak […]

Seçim öncesi toplumsal dinamiklere kısa bir bakış

Seçimlere az bir süre kalmışken, partiler de seçim beyannamelerini yayınladılar. İktidar partisinin gerek beyannamesinin gerekse ortaya koyduğu performansın heyecandan ve inandırıcılıktan ve dahası -çözüm süreci kısmını matbaaya giderken düşürecek(!) kadar da – ciddiyetten uzak olduğu söylenebilir. Aslında “devlet” mekanizmasını büyük oranda ele geçiren iktidarın, yeni bir şey söylemekten ziyade mevcut oylarını korumayı yeterli gördüğü de ortada. […]

Tarih, “Ermeni Soykırımı”na karar verebilir mi?

1915 yılında İttihat ve Terakki iktidarı tarafından alınan; Ermeni uyruklu Osmanlı vatandaşlarının, bulundukları yerlerden alınarak Suriye’ye sürülmesine ilişkin “tehcir” kararının 100. yılı, devlet tarafından milli seferberliğine dönüştürüldü.  “Türk’e olan düşmanlıkları dolayısıyla bir uluslararası komplo peşinde olan Ermeniler”e karşı tüm vatandaşların “gayret-i diniyye” ile bu seferberlikte nefer olmaları bekleniyor. İktidarın “stratejik” dehası, Ermenilerin “soykırım günü” ilan […]