Erken değil geçmiş olsun

Bazı seçimler erken olabilir fakat bazı seçimler için çok geç kalındı artık.
Hangi seçimin erken, hangisinin geç olduğu meselesi ise merkeze neye aldığınıza göre şekilleniyor.
Derdi oy olan, meselesi partisine oy vermekle sınırlı kalan için önümüzde erken, hatta baskın bir seçim var.
Davasını bunun ötesinde tanımlayanlardan kimileri içinse bazı seçimler için vakit geçti.
Merkeze alınan ne olursa olsun, her iki hal de hepimizin hayatını doğrudan etkiliyor.
Sonuçta hayat, sadece bizim seçimlerimize göre şekillenmiyor.
Bireysel kararlarımızın toplamı, son tahlilde hepimizin hayatını etkileyebiliyor.
O yüzden ne “seçim” deyip, küçümseyebiliriz ne de insanların derdini bir pazar günü verdiği oya, mühür bastığı partiye yahut politik bir seçime indirgemesine kayıtsız kalabiliriz.
Hatta kesinlikle kayıtsız kalmamayız; hele ki, seçimi “harp” zihniyetiyle kavramamız gerektiğini söyleyenlere karşı.
Çünkü milyonlarca insanın farklı tercihler sergileyebildiği geniş bir ülkede; tüm toplumu kendisine oy verenlerden ibaretmiş gibi düşünmek gaflettir, hatta ötesidir.
Düşünün ki, seçim savaş gibi ortaya koyulmuş; o zaman şunları soralım:
Hangi seçmen dost, hangi seçmen düşman?
Hangi parti müttefik, hangi parti düşman?
Hangi oy makbul, hangi oy ihanet?
Böyle bir şey olabilir mi?
Bir toplum, bundan daha kötü bir şekilde birbirine karşı düşmanlaştırılabilir mi?
Halkı birbirine karşı kine, öfkeye sevk etme suçu, bundan daha ağır bir şekilde işlenebilir mi?
Gelin görün ki böyle bir söylemi olağan karşılamamız bekleniyor.
İtiraz etmek, eleştirmek ya da karşı çıkmak ise ihanetle eş değer tutulabiliyor.
Hangi hakla, hangi hukukla?
Ne hakla ne de hukukla; güçle, otoriteyle…
İşte meselesini oydan, sandıktan ibaret görmeyenler için asıl önemli husus, bu bahsettiğim noktada düğümlenmeye başlıyor.
Merkeze gücü, iktidarı, siyasal organizasyonu değil; toplumu aldığınızda böyle ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve kamplaştırıcı bir üslubu, siyaseti, zihniyeti benimsemek zorlaşıyor.
Hakkaniyeti, adaleti ve özgürlüğü temel ilkeler olarak merkeze aldığınızda; o zaman mesele, oydan, partiden, liderden çok daha ötede şekillenmeye başlayabiliyor.
Biz bugün, merkeze toplumun maslahatını alamadığımız için parça parça haldeyiz.
Bizi bir arada tutan temel ilkeleri, değerleri tanımlayamadığımız, toplumsal bir konsensüs sağlayamadığımız ve her geçen gün bir parça daha birbirimizden uzaklaştığımız için ciddi risklerle karşı karşıyayız.
Eğer toplum çözülüyorsa, insanlar birbiriyle konuşamaz hale geliyorsa, birbirinin sözüne anlayış göstermiyorsa, dahası seçimlerinden ötürü ötekileştiriyor ve hatta düşmanlaştırmaya başlayabiliyorsa, orada seçimi kazanıp kazanmamanın ötesinde daha büyük bir kriz var demektir.
İşte bu krize müdahale etmek için geçen her gün bana kalırsa geç.
Çünkü asıl seçim, toplumdan yana yapılmıyor.
“Dava” diye kutsanan şeyler, kamusal yararla, toplumsal maslahatla, ortak iyiliklerle, doğrulukla, adaletle, hakkaniyet ile irtibatlandırılmıyor.
Hak ile menfaat arasında doğru bir seçim yapılmıyor.
Hukukun gücü ve gücün hukuku arasındaki seçim doğru yapılmıyor.
Yanlış seçimlerden de doğru sonuçlar alınamıyor.
Aksini düşünen toplumun ne hale geldiğine baksın.
Kendisi gibi düşünmeyenle arkadaşça ne kadar konuşabildiğini ölçsün.
Kesinlikle kabul etmeyeceğini düşündüğü siyasetlere, muhalefetlere, söylemlere ve argümanlara ne kadar kulak verdiğini hesaplasın.
Bu kadar geniş bir ülkede; meclisi geçelim, medyada ya da sosyal medyada dahi farklılıkların bir arada ne kadar temsil edilebildiğini sorgulasın.
Buralarda olup biteni normal karşılıyorsa; ona da geçmiş olsun.

Beytullah Emrah Önce

 

Bir cevap yazın