MAZLUMDER’den “Mezhep Savaşına Son” İmza Kampanyası

2014_0715_mezhepcilik

MAZLUMDER, son süreçte bölgede yaşanan gelişmelerin mezhepler savaşına yol açacak bir mahiyete büründüğüne dikkat çekmek amacıyla bir imza kampanyası başlattı. 

MAZLUMDER’in “Tüm Müslümanları ve Ortadoğu Halklarını Tarihi Sorumluluklarını Hatırlamaya Çağrı!” başlığıyla imzaya açtığı metin şöyle:

Suriye iç savaşının tetiklediği gerilim maalesef komşu ülkelere ve bölgeye yayılma eğilimi taşıyor. Bölgeye taşınan gerilimin Müslümanların iç savaşına dönüşmeye başladığına şahid olmaktayız. Bu yeni savaşın taşıyıcıları, mezhep farlılıklarının oluşturduğu tarihi gerilimin taraflarını kendi iktidarlarının tesisine vesile yaparak savaşı yaygınlaştırmak istiyorlar. Savaşın tarafı durumuna getirilmek istenen Sünni ve Şii mezhep kimliğine sahip halklarımız, kötülüğün kaynağı olan küresel kapitalist güçlere, yerli işbirlikçilerine ve Siyonist işgale yönelmek yerine farklı mezhep mensuplarını yok etmeye yöneltilmek isteniyorlar. 
 
Doğal olarak bu kaos ortamının en büyük kazananı küresel kapitalist güçler, yerli işbirlikçileri ve Siyonist işgalci iken en büyük kaybedeni ise Dünya’nın tüm Müslüman halkları, bölge halkları ve insanlığın binlerce yıllık birikimidir. Şöyle ki;
 
• Bir halkı toptan mültecileştiren ve vatansızlaştıran Siyonist işgalci kazançlıdır, çünkü Müslümanların iç çatışmalarının ürünü olan kardeş cesetlerinden örülü duvarların arkasında güvenle varlığını sürdürmeye devam etmektedir. 
 
• Gözünü kar hırsı bürümüş küresel güçler ve yerli işbirlikçileri kazançlıdır, çünkü bağımlısı oldukları petrole ödemek zorunda kaldıkları paraları silah satarak fazlasıyla geri almaktadırlar. Ayrıca, farklılıklarımızın istismarı üzerinden sebep oldukları kan davaları, kirli iktidarlarını uzunca bir süre devam ettirecek gibi görünmektedir.  
 
• Dünya’nın tüm Müslümanları, bölge halkları ve insanlık kayıptadır çünkü;
 
* İnanç, ifade özgürlüğü ve siyasal katılım,
* Etnik, dil, din ve mezhep farklılıkları, 
* Fakirlik, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, iş yaşamı ve sosyal güvence,
* Barınma, kentleşme ve çevre  
* Sağlık,
* Eğitim,
* Kadın hakları sorunu gibi temel sorunların çözümüne odaklanamamaktadır.
 
Müslümanların, küresel güçlerin ve Siyonist işgalcinin istihdamına engel olamadığı her iç ihtilafı, bir diğer taraftan da Dünya barışını tehdit etme potansiyeli bakımından, bedelini tüm insanlığın ödediği bir maliyet demektir. 
 
Kendi ihtilaflarımızı küresel kapitalist güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin istismar etmesine izin vermekle asıl bizler sorumluyuz. Tüm Müslümaları, insanlığı bu büyük beladan koruyacak akla ve irfana davet ediyoruz.  
 
Çağrımız, ne hiç bir Sünni’yi Şii, Alevi olmaya ne de hiç bir Şii, Alevi’yi Sünni olmaya davet olmayıp yukarda sayılmış gerçek sorunları çözmek için birlik olmayadır.
 
Ya insanlık kazanacak ya Siyonist işgal ve küresel kapitalist hırs! 
 
MAZLUMDER

İMZA KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN 

One thought on “MAZLUMDER’den “Mezhep Savaşına Son” İmza Kampanyası

  • katledenle katledilenin olduğu yerde barış çağrısı yapmak katledenin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. mazlumderi ismine yakışan yerde(mazlumların yanında) görmek iiçin daha ne kadar bekleyeceğiz.

Bir cevap yazın