SAGİR: Kürt Meselesinde İslami Değerler Yok Sayılmasın

2014_0209_sagir

Sakarya Adalet Girişimi, Doğu-Batı Kardeşlik Platformu buluşmasından çıkan sonuç bildirgesini paylaşarak Kürt meselesinin çözümünde İslam’ın hak ve adalet ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini söyledi

Sakarya Adalet Girişimi (SAGİR), şubat ayı olağan toplantısında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Bursa’da gerçekleştirilen Doğu-Batı Kardeşlik Platformu’nun buluşmasına katılan Sakarya Adalet Girişimi temsilcileri, “Kürt Sorunu ve İttihad-ı İslam” başlığı altındaki oturumlardan sonra ortaya çıkan sonuç bildirgesindeki teklifleri paylaştığını ifade etti.

SAGİR, çözüm sürecindeki çatışmazlık ortamının memnuniyetle karşılandığı belirterek, sürecin devamı için kamuoyundaki endişelerin giderilmesi amacıyla şu adımların atılması gerektiğini belirtti:

“Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm muhataplar, sürece zarar verecek her türlü söz ve eylemlerden uzak durmalıdır. Anadilde eğitimin tüm eğitim kurumlarında verilebilmesinin önünün açılmalıdır. Irkçılığı ve etnik ayrımcılığı çağrıştıran her türlü slogan ve sözlerin meydanlardan, yerleşim merkezlerinden ve diğer alanlardan kaldırılmalıdır.”

SAGİR tarafından paylaşılan sonuç bildirgesinde, son günlerde siyasi davalar dolayısıyla tartışılan yeniden yargılama konusunda hakkaniyet ilkesinin göz ardı edilmemesi ve toplum vicdanını rahatsız edecek yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kürt sorununun ve diğer tüm sorunların çözümünü sağlayacak İslami değerleri ve temel insan haklarını önceleyen sivil bir anayasanın gündemden düşmesine ya da düşürülmesine meydan vermeksizin bir an önce hazırlanıp yürürlüğe konulmalıdır. Roboski (Uludere) katliamına ilişkin askeri mahkemenin verdiğin takipsizlik kararı, faillerin ortaya çıkarılmasına engel teşkil etmemelidir. Kürt sorununun çözümünde İttihat-ı İslam anlayışının hareket noktası olması gereklidir.  Çözüm sürecinin ve çatışmazlık ortamının kalıcı barış ile sonuçlanması için sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin daha etkin bir inisiyatif almalıdır.” 

 

Bir cevap yazın